Banky a stavební spořitelny poskytly v červenci hypoteční úvěry v objemu 11,9 mld. Kč. Oproti červnu tak objem i počet poskytnutých hypoték poklesl více než o třetinu. Ačkoli červencová čísla bývají obvykle slabší, intenzita propadu v letošním roce je výrazná a v meziročním pohledu tak propad objemu poskytnutých hypoték zesílil, a to na 73 %. Ve srovnání s červencem předminulého roku je objem nižší o 55 %. Úroková sazba u skutečně nových hypoték bez refinancování v červenci vzrostla na 5,4 % po 5 % v červnu. Růst hypotečních sazeb tak se zpožděním reaguje na vývoj tržních úrokových sazeb, které až do poloviny roku postupně rostly. V posledních týdnech se však vývoj obrátil, což bude tlak na další růst hypotečních sazeb tlumit. Uvedené informace plynou z dat ČBA Hypomonitoru, který zachycuje data všech tuzemských bank a stavebních spořitelen poskytujících hypoteční úvěry.

Propad hypoteční aktivity v červenci zesílil

Propad v objemu poskytnutých hypoték v červenci citelně zesílil. Banky a stavební spořitelny dle červencového ČBA Hypomonitoru poskytly domácnostem hypotéky v celkovém objemu 11,9 mld. Kč, což je o 7,4 mld. Kč méně než v červnu. Meziměsíční pokles z pohledu celkového objemu poskytnutých hypoték byl tak více než třetinový, Ačkoli červencová čísla bývají ve srovnání s červnem obvykle slabší, letošní meziměsíční pokles je oproti běžnému vývoji nadstandardní a více než dvojnásobný. Hypoteční trh tak dále slábne, což je patrné i z meziroční dynamiky. Ta prohloubila svůj propad z 65 % v červnu na 73 %. Pokles objemu poskytnutých hypoték je citelný nejen vůči silnému roku 2021, ale i ve srovnání s rokem 2020 je červencový objem poskytnutých hypoték poloviční. Za celý letošní rok, tj. od ledna do července, propadla aktivita na hypotečním trhu více než o polovinu.

„Hypotéky jsou v současné době kvůli vysokým tržním úrokovým sazbám drahé. Podepisuje se to na poptávce po hypotečním úvěrování a objemu nově poskytnutých hypoték na celém trhu, který v poslední době zaznamenává v meziročním srovnání téměř dvoutřetinový propad. Můžeme čekat, že podobná situace přetrvá po celý zbytek letošního roku a hypoteční trh ožije v momentě, kdy se tržní úrokové sazby pohnou výrazněji směrem dolů,“ uvádí Petr Gapko, hlavní ekonom Moneta Money Bank.

Objem skutečně nově poskytnutých hypoték (bez refinancování) v červenci klesl o 5,9 mld. Kč, a to z červnových 15,7 mld. Kč na 9,8 mld. Kč. S přihlédnutím k delší časové řadě obdobné statistiky ČNB jde o nejslabší objem od začátku roku 2016. Objem refinancovaných úvěrů (interně či z jiné instituce) činil v červenci 2,05 mld. Kč. Počet nově poskytnutých hypoték se snížil o třetinu na 3266, přitom průměrný počet v první polovině letošního roku byl dvojnásobný, loni pak dosahoval 9,5 tisíce. Meziroční propad i v případě skutečně nových hypoték v červenci zesílil, a to na 69 % v případě objemu a 66 % v případě počtu hypoték. Za první polovinu letošního roku byl pak objem i počet poskytnutých hypoték meziročně nižší o 40 %.

„Objem i počet poskytnutých hypoték v červenci citelně meziměsíčně propadl a byl nejslabší v historii časové řady od ledna 2020. Využijeme-li pro delší srovnání v čase i oficiální statistiku ČNB, červencový objem poskytnutých hypoték je nejslabší od začátku roku 2016. To jen dokresluje, k jak citelnému ochlazení na hypotečním trhu letos dochází. Jde o důsledek kombinace vysokých hypotečních sazeb, přísnějších úvěrových pravidel ze strany ČNB, růstu obav z vývoje ekonomiky a obecně vysokých cen nemovitostí,“ říká Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA.

Průměrná hypoteční sazba dále vzrostla na 5,4 %

Úroková sazba u skutečně nově poskytnutých hypotečních úvěrů v červenci vzrostla na 5,4 % z 5 %. Meziměsíční růst sazeb tak v červenci mírně zrychlil a byl druhý nejsilnější od začátku minulého roku, kdy začaly hypoteční sazby postupně růst. Průměrná hypoteční sazba se tak dostala na nejvyšší úroveň od začátku roku 2010. Nabídkové ceny hypoték se v současnosti pohybují nejčastěji v poměrně širokém rozmezí od 6 do 7 % v závislosti na konkrétních parametrech hypotéky. V posledním období však jejich dosavadní růst do velké míry ustal, což souvisí s vývojem tržních úrokových sazeb.

Hypoteční sazby reagují s mírným zpožděním především na vývoj tržních úrokových sazeb delších splatností. Promítá se do nich řada faktorů – nejen očekáváný vývoj základních sazeb ČNB, ale i výhled na inflaci, ekonomický vývoj či dynamika obdobných úrokových sazeb v zahraničí. Zmíněné tržní úrokové sazby delších splatností[1] do poloviny června rostly, poté se však vývoj obrátil kvůli obavám ze zpomalení světové ekonomiky, které snížily i obdobné úrokové sazby v zahraničí. Tržní úrokové sazby tak od poloviny června postupně mírně klesají a v současnosti jsou na úrovni z dubna letošního roku. Do jejich klesajícího trendu se pak promítlo i poslední jednání ČNB, která naznačila, že s dalším růstem základních sazeb nepočítá, ačkoli jej zcela nemůže vyloučit. Současný tržní vývoj tak předznamenává, že nabídkové hypoteční sazby se v současnosti nachází poblíž svého vrcholu.

[1] Jedná se především o dlouholeté úrokové swapy (interest rate swap, IRS), které odráží cenu peněz v delších splatnostech, například 5 až 10 let.

„Pokud nedojde k další eskalaci problémů s dodávkami plynu nebo potravinářských komodit, pak by inflace, úrokové sazby ČNB, a tedy i úrokové sazby z nových hypoték, měly být v tuto chvíli blízko svého vrcholu. V dalších měsících je u nabídkových hypotečních sazeb pravděpodobný spíše pokles, byť jen mírný,“ uvádí Michal Skořepa, analytik České spořitelny.

Průměrná splátka hypotéky se zvyšuje, ačkoli průměrná velikost hypotéky klesá

Průměrná výše hypotéky v posledních měsících mírně klesá a v červenci se pohybovala nepatrně nad úrovní 3 mil. Kč. S přísnějšími pravidly ze strany ČNB a vysokými úrokovými sazbami zvyšujícími měsíční splátky totiž musely některé domácnosti zamýšlenou výši hypotéky snížit. V listopadu minulého roku byla průměrná výše hypotéky nejvyšší a činila 3,46 mil. Kč.

Zdroj a celý článek včetně grafů: https://cbaonline.cz/cba-hypomonitor-urokove-sazby-vzrostly-na-54